"כל פריצת דרך המיוצגת בגל של רגש
היא גם פריצה החוצה אל החופש"
ד"ר אלכנסדר לואן